Browsing Tag

rừng

Năm 2020, Thăng Bình phát hiện 8 vụ khai thác rừng trái phép

UBND huyện Thăng Bình vừa tổng kết thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hiện nay, huyện Thăng Bình đã kiểm kê, cập nhật những khu vực có biến động rừng và đồng bộ số liệu diễn biến rừng đến ngày 30.9.2020…

Đường đạp xe vòng tròn giữa khu rừng gây kinh ngạc ở Bỉ

Một đường chạy xe đạp hình tròn được hình thành giữa khu rừng cho thấy con người có thể sống hài hòa với tự nhiên và tận hưởng giá trị xanh mà thiên nhiên đem lại. Đúng như tên gọi của nó, Cycling Through The Trees (Đạp xe qua rặng cây) là…

Tiềm năng thị trường các-bon từ rừng

Ngành lâm nghiệp của tỉnh đang tận dụng và khai thác thế mạnh của nguồn lợi kinh tế rừng, các lâm sản phụ ngoài rừng và hướng đến giao dịch thị trường các-bon từ rừng. Hướng đến lâm nghiệp bền vững Kinh tế rừng ngoài các sản phẩm lâm sản,…

Chuyển hướng đầu tư kinh tế rừng

Nhà nước ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách phân bổ nguồn lực đầu tư phát triển rừng, chế biến gỗ là thương mại lâm sản nên giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác rừng không ngừng gia tăng. Hướng đến trồng rừng gỗ lớn Các xã…