Nhịp cầu doanh nhân

Lợi kép của EVFTA

EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, hứa hẹn tạo cơ hội lớn cho Việt Nam, không chỉ dừng ở khía cạnh xuất khẩu. Thông tin về thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đến vào thời điểm xuất khẩu của Việt Nam đạt kỷ lục mới.…
Đọc tiếp...

Cơ hội đầu tư cổ phiếu hết room ngoại

Nhóm cổ phiếu hết room ngoại được kỳ vọng sẽ có những diễn biến tích cực trong tháng 9. Số lượng nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh Theo số liệu thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tại ngày 31.8, trên hệ thống của…
Đọc tiếp...