Đà Nẵng: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu thành phố đặt ra là phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng có bản sắc riêng, có nếp sống văn hóa – văn minh đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững thành phố và đất nước.

da-nang-xay-dung-moi-truong-van-hoa
Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Huy động nguồn lực của toàn xã hội tham gia các hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng cao dần mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả và có tính đột phá các nội dung của phong trào và đề án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và du khách về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng Đà Nẵng văn minh, giàu tính nhân văn, hấp dẫn và đáng sống.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND thành phố sẽ triển khai thực hiện các nội dung như: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng trật tự đô thị văn minh; tăng cường, kiên trì vận động xây dựng văn hóa, văn minh trong giao tiếp ứng xử; tập trung xử lý triệt để đối với 4 hành vi: chèo kéo khách du lịch, xin ăn biến tướng, quảng cáo rao vặt sai quy định và ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư.

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ tăng cường kiểm tra phát hiện và tiếp nhận phản ánh của công dân về các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn để tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền người dân chấp hành. Trường hợp không nghiêm túc chấp hành, tái phạm nhiều lần thì tiến hành xử lý, xử phạt theo đúng quy định, đồng thời công khai thông tin vi phạm.

Theo Bộ VH, TT&DL

 

Link nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/da-nang-xay-dung-moi-truong-van-hoa-lanh-manh-van-minh-20210718231152982.htm

Cùng chuyên mục