Browsing Tag

xúc tiến thương mại

Tìm hướng đi cho sản phẩm làng nghề

Quảng Nam cần tăng cường xúc tiến thương mại để giúp các sản phẩm của làng nghề ổn định đầu ra, qua đó tạo cú hích phát triển thị trường nội địa, hướng đến xuất khẩu. Trăn trở từ làng nghề Gắn bó với nghề mộc Văn Hà (xã Tam Thành, Phú…

Đưa sản phẩm Đà Nẵng vươn xa

Những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) được đẩy mạnh, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở thị trường trong nước cũng như xuất khẩu ra một số quốc gia trong khu vực.…