Browsing Tag

đô thị thông minh

Lời hứa về một đô thị hướng ra sông Hàn

Quy hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của TP Đà Nẵng đòi hỏi phát triển kinh tế hài hòa trên địa bàn toàn thành phố, sự tăng trưởng về giao thông, cụ thể về “đô thị thông minh” là gì! Cần tính đến hai chủ đề quan trọng trong Quy…

Xây dựng quận môi trường, đô thị thông minh

Xác định năm 2019 là năm nước rút, tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì vậy quận Hải Châu đã chủ động đổi mới phương thức làm việc, tập trung hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, tạo những chuyển…

Xây dựng Tam Kỳ thành đô thị thông minh

Thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa đạt được thỏa thuận trong việc nhận hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế (KOICA) của Hàn Quốc, về kế hoạch xây dựng Tam Kỳ thành đô thị thông minh. Để có được thỏa thuận trên, ông Yang Kyo Mo - Phó Giám…