Browsing Tag

Vườn xuân Trung Nam Bắc

Ngợi ca áo dài cách tân

Danh họa Nguyễn Gia Trí (1908 - 1993) là tượng đài trong thế giới nghệ thuật tranh sơn mài của Việt Nam. Một trong những chủ đề ông vẽ thành công nhất là thiếu nữ, đặc biệt thiếu nữ mặc áo dài, mà Vườn Xuân Trung Nam Bắc là ví dụ điển hình.…