Browsing Tag

hội chợ

Hội chợ du lịch trực tuyến Quảng Nam

Hội chợ du lịch trực tuyến Quảng Nam lần thứ nhất diễn ra vào ngày 2.11 tới đây là một động thái cho thấy nỗ lực vực dậy hoạt động du lịch địa phương và cũng là một bước chuyển mình để thích ứng với ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Giới…

Tìm thấy gì ở hội chợ băng đĩa cuối cùng?

Ngày hội băng đĩa Phương Nam lần thứ 16 tuy chưa bắt đầu nhưng có nguy cơ là lần cuối cùng hội chợ đặc biệt này được tổ chức...  Từng là một hội chợ ăn nên làm ra, thậm chí có thời gian tổ chức mỗi năm 2 lần, nhưng hội chợ băng đĩa…