Browsing Tag

hỗ trợ doanh nghiệp

Chính sách khẩn cấp tăng lực cho nền kinh tế vượt bão dịch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, giãn - miễn - giảm thuế với một số đối tượng; giảm tiền thuê đất. Ngày 12/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có báo cáo đánh giá ảnh hưởng…