Browsing Tag

văn hóa bản địa

Mai sau, giữ một chút này…

Người ta có thể phá và xây rất nhiều thứ trong cùng một không gian sống, nhưng thiên nhiên cùng vốn liếng văn hóa bản địa thì không như vậy. Tinh hoa đó do chính con người - chủ thể của vùng đất tạo dựng nên. Quảng Nam lựa chọn mục tiêu…

Bắt nhịp bảo tồn văn hóa bản địa

Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ được UBND tỉnh đưa vào thực hiện theo Nghị quyết 88 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào…