Browsing Tag

nông nghiệp sạch

Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Sử dụng phân bón hữu cơ và các biện pháp sinh học trong công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại, hạn chế các chất kích thích tăng trưởng… là những giải pháp chính trong sản xuất nông nghiệp sạch đi đôi với bảo vệ môi trường được nông dân thành…

An Farm Hội An: Nông nghiệp sạch vì môi trường

Một câu chuyện khởi nghiệp khá thú vị: Lê Phạm Thiên Hằng - thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thực phẩm và đồ uống, Trần Văn Thời - kỹ sư nông lâm nghiệp đã trải qua 5 năm làm giám đốc một nông trường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Lê Tấn…

Nông nghiệp sạch ở Hội An

Canh tác, sản xuất sạch là hướng đi chính trong định hướng nông nghiệp sạch của TP.Hội An. Các mô hình thử nghiệm đã cho kết quả bước đầu, tạo đòn bẩy triển khai trong thời gian đến. Sản phẩm sạch Trong khu vườn có diện tích…