Browsing Tag

Nguyễn Vĩnh Nguyên

Cần có một cuộc đối thoại giữa con người và đô thị

Những thành phố trôi dạt đẩy con người đến chỗ chứng kiến tất cả sự rạn nứt và đứt gãy của thế giới về không gian, thời gian, về văn hóa, bản thể và lý tính. Một bài báo từng ví đời văn của Nguyễn Vĩnh Nguyên như cuộc rèn sắt mài dao…

Vẫn còn một Đà Lạt chìm dưới sương mù

Khác cách tiếp cận từng thấy trong cuốn du khảo Đà Lạt một thời hương xa, Nguyễn Vĩnh Nguyên trong cuốn biên khảo Đà Lạt bên dưới sương mù là những phần bị phủ đậy cùng những bí mật sâu kín trong một giai đoạn lịch sử Đà Lạt (1950-1975) đa…

Có một Đà Lạt rất khác bên dưới sương mù

Với mong muốn tái dựng lại một cách trọn vẹn dáng hình và tinh thần của Đà Lạt giai đoạn 1950 - 1975, tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên đã cho ra đời tập biên khảo "Đà Lạt, bên dưới sương mù". Từ khối lượng tài liệu đồ sộ được khai thác từ…