Browsing Tag

khoa học

Những đột phá khoa học năm 2020

Bên cạnh đột phá về vaccine phòng ngừa Covid-19, những công trình khám phá khoa học nổi bật khác cũng gây nhiều chú ý trong năm 2020. Du hành vũ trụ Cuộc đua vào vũ trụ năm 2020 đã thay đổi. SpaceX (Mỹ) trở thành tập đoàn tư nhân đầu tiên…

Núi Thành ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Núi Thành đã có những chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh các cơ chế, chính sách ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) vào sản xuất nông nghiệp và đời sống, xuất hiện nhiều mô hình thiết thực.…

Khoa học là sứ mệnh hay là nghề nghiệp?

Quan điểm coi khoa học là nghề nghiệp và sứ mệnh có giá trị thực tiễn không chỉ trong thời đại của Weber, và không chỉ ở Đức. Hiện nay, đây vẫn là những chủ đề được người ta đem ra thảo luận. Đây là bài nói chuyện của Max Weber, mùa…