Theo đó, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ LĐ-TB-XH đồng ý đối với những người bị cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau theo quy định trong thời gian cách ly y tế. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế gồm: trường hợp điều trị nội trú (giấy ra viện); trường hợp điều trị ngoại trú (giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú. Tuy nhiên, đối với người bị cách ly y tế do Covid-19 mà không mắc bệnh truyền nhiễm không được cấp những giấy tờ này.

Ảnh minh họa

Đối với trường hợp cách lý tại cơ sở (ngoài nhà riêng) cơ sở thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế để làm căn cứ hưởng các chế độ theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn (nếu có).