Browsing Tag

danh họa Leonardo Da Vinci

Bí mật của da Vinci trong bức Mona Lisa

Hơn một thập niên tìm hiểu và phân tích kiệt tác Mona Lisa, Pascal Cotte – một nhà nghiên cứu độc lập về lịch sử nghệ thuật bằng hình ảnh đa phổ ở Pháp, đã phát hiện ra những chi tiết nằm bên dưới những nét cọ của danh họa Ý Leonardo da…

Tư liệu tiết lộ cuộc đời Leonardo Da Vinci

Sách tiểu sử "Leonardo da Vinci" cho thấy năng lực sáng tạo phi thường, phát minh vĩ đại, khả năng kết nối khoa học và nghệ thuật của danh họa Leonardo. Leonardo da Vinci cho thấy cuộc…